VILLMARKSLEIR
Human – Nature

Du drømmer om ‘ekte’ villmarksliv og det å komme tett inn på naturen og livets puls. I villmarksleiren blir du kjent med teknikker og metoder som er nettopp skapt til det. Du får leve i full kontakt med naturen, både i fellesskap med kursets medlemmer og for deg selv.

Villmarksliv

Å slå leir i villmarken og leve i ren og vill natur – dette er rammen til kurset. Vi begynner fra bunn av: finne et egnet leirsted og innrette det; finne passe soveplasser; skaffe seg ly for vind og regn; innrette et bålsted, plukke ved, tenne ild; finne vann, bedømme og – hvis nødvendig – rense det; finne og arbeide med naturmaterialer; sanke vill mat og tilberede det på enkelt vis… Det er slike eksistensielle gjøremål som knytter oss til naturen helt umiddelbart.

Naturnærvær

Men villmarkslivet leder oss videre på et ytterlige plan: terrenget stiller krav til våre evner i naturlig orientering og navigasjon. Dette trener vi målrettet på. Med spesielle øvelser skjerper vi våre fem (seks, sju…) sanser. Vi lærer å bevege oss med omhu og la omgivelsen være uforstyrret. Idet vi utvider våre sanser ut over kretsen av våre forstyrrende inngrep får vi tilgang til det magiske rommet, der livet utfolder seg i fred. Bevisstheten utvides, sinnet blir til naturens speilbilde og vi når den naturlige sinnstilstanden vår.

Fellesskap

Det er gruppens fellesskap som kurset lever av. Slik som leirlivet er avhengig av alle medlemmers medvirkning, slik kan fellesskapet støtte og fyre opp læringsprosessen til hver enkelt medlem. Felles åpne samtaler og veiledete utvekslinger om de mangfoldige øvelsene gir rom for at hver enkelt medlem og fellesskapet som helhet kan utfolde seg.

Villmarkskurs: villmarksliv - arbeid med naturmaterialer (bilde)

VILLMARKSLEIR Human-Nature

 • Kursinnhold (etter avtale)

  Villmarksliv

  • slå leir
  • skaffe ly
  • innrette bålsted
  • tenne ild (med eller uten fyrstikker)
  • bedømme (og om nødvendig: rense) vann
  • bearbeide naturmaterialer på enkelt vis
  • sanke vill mat (inkl. fiske)
  • lage mat på bålet


  Naturnærvær

  • naturlig orientering og navigasjon
  • sansetrening (alle 5, 6, 7… sanser)
  • ferdsel med omhu / fredfull adferd
  • integrasjon av de forskjellige teknikene


  Fellesskap

  • regelmessige åpne samtaler
  • veiledete oppsumeringer av øvelsene
  • kurs designet etter 8 shields metoden
 • Kursprofil

  Kurset er egnet for deg som vil både lære seg praktiske evner for villmarkslivet, utvide sine mentale evner og utdype sitt forhold til naturen. Hele kurset finner sted i villmarksomgivelser, der kursgruppa er selv ansvarlig for leirlivet. Din aktiv medvirkning forutsettes.

  Kurset er egnet for voksne (det kan også tilrettelegges for ungdommer i følge av voksne).

  Kursstedet kan lokaliseres på forskjellige plasser i villmarksområder i Trøndelag, Hedmark og Värmland. Det kan vare fra 3 døgn til en eller to uker. Kort og intensivt, dyptgående og helbredende, eller avslappende og beroligende – format og innhold kan bestemmes etter ønsket.

  Ta gjerne kontakt for nærmere avtale!

  Send forespørsel

Villmarksliv: kursgruppe ved bålet (bilde)

Les mer om:

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt: