PARTNERE
Villmarksskoler

Wilderness Life er del av villmarksskolenes bevegelsen og jobber i et nettverk av kooperasjonspartnere. Felles mål til villmarksbevegelsen er å bevisstgjøre villmarken, å fostre villmarks-ferdigheter og å skape naturglede. Wilderness Life samarbeider spesielt med de følgende organisasjonene:

Villmarksskoler

Wilderness Schools: Network Partners (picture)

Other Organizations

Les mer om:

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt: