VILKÅR

Deltakelse

Programmene – villmarksreiser og vilmarkskurs – finner sted under åpen himmel, eventuelt i kulde, regn og mørke, i variert og kanskje ulendt terreng, blant alle naturens vesener og i deltakernes felleskap.

Wilderness Life jobber aktivt for sikkerhet og trivsel av alle deltakere i forberedelsen og gjennomføring av programmene. Uansett kan ikke garanteres for risiko som ligger utenfor arrangørens kontroll og påvirkning. Programmene kan endres pga. uforutsigbare hendelser.

Du (og evtl. barn og ungdom du har myndighet for) har en fysisk og mental konstitusjon som tillater at du (dere) deltar i programmet. Du (dere) har med egnet utstyr; deltakelsen kan nektes uten refusjon pga. utilstrekkelig konstitusjon eller utstyr.

Som deltaker beholder du ansvaret for deg selv (og evtl. barn og ungdom du har myndighet for) gjennom hele programmet. Sjekk med ditt forsikringsselskap angående dekning ved både avbestilling, ansvar og uhell.

Du følger instruksene fra Wilderness Life for din og andres sikkerhet gjennom hele programmet.

Bruk av alkohol og rusmidler er ikke ønsket.

Dersom det må tas spesielle hensyn pga. allergi, religion, helse etc. i forhold til mat, overnatting eller aktiviteter må du beskrive dette ved forespørsel. Wilderness Life kan bare garantere å ta hensyn hvis behovet meddeles ved forespørselet.

Betaling

Det betales avdrag ved påmelding, samtidig samtykker du med vilkårene nevnt på denne sida. Hele prisen av programm med overnatting skal betales innen 30 dager, den av dagsprogrammer innen 7 dager før arrangementet begynner. Ved senere påmelding skal hele prisen betales med en gang. Med den fullstendige betalingen blir avtalen bindende for begge sider. Du kan bare deltar, hvis hele prisen er betalt.

Kansellering, avbrudd, refundering

Du kan kansellere deltakelsen i arrangement med overnatting innen 30 dager og i dagsarrangement innen 7 dager før starten. Da får du pengene dine tilbake minus avdragets beløp.

Ved kansellering av deltakelsen i arrangement med overnatting innen 15 dager og i dagsarrangement innen 3 dager før starten får du 50% av prisen refundert, hvis det ikke finnes ny deltaker.

Ved senere kansellering gis ingen refundering, hvis det ikke finnes ny deltaker.

Wilderness Life kan kansellere arrangement ved utforutsigbare hendelser eller for få deltakere. Da får du hele bedraget tilbake. Ved avbrudd i løpet av arrangement refunderes prisen andelsvis.

Nektes eller utstenges du fra deltakelsen pga. programforløpets, din egen eller andres sikkerhet og trivsel på vegene du selv har ansvar for (utilstrekkelig konstitusjon eller utstyr), får du ikke erstattning.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt: