PROFIL Wilderness Life

«Nature is not a place to visit, it is home.» – Gary Snyder

PROFIL
Wilderness Life

Mennesket er skapt for et liv i nær kontakt med naturen – dette er overbevisningen hos Wilderness Life. Om det gjelder rekreasjon, personlig utfoldelse, utfordringer i yrket eller spørsmål i feltet mellom samfunn, næringsliv og miljø; et sterkt bånd til naturen støtter oss. Wilderness Life sine villmarksreiser, villmarkskurs og bedriftsprogrammer er designet til å stifte naturopplevelser og naturglede.

Vi støtter oss på eldgammel visdom som fortsatt er levende hos naturfolkene og lærer av dyr, planter, elementene og naturens rytme. Det gjelder bare å være oppmerksom, nysgjerrig og oppfinnsom. Alt som finnes der ute kan brukes til noe og vår kropp og sjel kan også brukes på ukjente – eller glemte – måter. Idet vi prøver ut ting og trener oss i de nyoppdagete ferdighetene, får vi respekt for og tillit til naturen og oss selv. Det knyttes et sterkt bånd mellom oss og den naturlige verden.

wILDERNESS LIFE: Naturglede (bilde)

Vi skaper rutiner for et godt liv i felleskap, driver med enkle og livsviktige håndverk, trener våre fysiske og mentale evner, opparbeider tillit og orienterer oss under skiftende forhold. Vi oppdager dyr og planter og relasjonene dem i mellom og blir kjent med den utrolige gleden av å leve i pakt med naturen.

Vi kan lære oss disse ferdighetene og pleie dem takket være pionerer som Stalking Wolf, Tom Brown jr. og Jon Young m.fl. De samlet kunnskaper hos naturfolkene på flere kontinenter, tok vare på dem og formidlet dem videre. I Norge er vi heldige som har egne kilder; dypøkologien utviklet av bl.a. filosofen Arne Næss og friluftsliv som levemåte etter tindevegleder Nils Faarlund. Wilderness Life knytter sammen disse grenene og ønsker å bidra til å formidle arven videre til dem som kommer.

WILDERNESS LIFE: Naturopplevelser (bilde)

Les mer om:

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt: