NATURSENTRERT MENTORING
Personlig utvikling

‘Future belongs to the nature smart’ – Richard Louv

Ikke rart at vi lengter etter mer natur. Vi lever avskåret fra kontakter som er livsviktige for oss. Natursentrert mentoring er nøkkelen til å bringe naturen tilbake i våre liv. Den kombinerer veiledede naturopplevelser, selvstendige naturstudier og oppmerksom fasilitering til en intensiv personlig utviklingsreise som forvandler ditt liv.

Våre personligheter styrkes ved å gjenopprette våre naturgitte kontakter. Glede, vitalitet, våkenhet, empati, talent, takknemlighet, kjærlighet, kreativitet – alle disse egenskapene begynner å skinne når vi opplever naturnærvær. Ved å styrke nærværet kan du komme til en ny balanse med deg selv, med andre mennesker og den naturlige verden. Dine personlige gaver trer fram, og du kan dele dem med verden.

Fra det fjerne følger jeg deg i naturopplevelser og naturstudier som du gjør hjemme hos deg. Via e-post og telefon fasiliterer jeg oppmerksomt prosessene du lever gjennom. Uansett hvor du er i mentoringprosessen, bistår jeg deg på din vei til et mer naturnært liv – som en oppmerksom instruktør, spørrer, lytter og rådgiver.

Den naturbaserte mentoringen er designet som en ettårig reise, og den er fleksibel når det gjelder tid. Du kan forlengre den hvis ønskelig. Den er delt inn i tre etapper, som du også kan bestille separat, hvis hele reisen virker for omfattende. Når du har fullført mentoringåret eller et lignende program, vil jeg gjerne bistå deg på din videre reise med en individuell oppfølging.

Hemmeligheten bak natursentrert mentoring

Å knytte naturkontakt på en villmarkstur eller et naturseminar er ikke noe vanskelig. Men å bevare de dyrebare kontaktene i hverdagen er en utfordring for oss alle. Det er ikke et spørsmål av tid eller tilgang til naturen – problemets sanne grunn er noe annet.

I over 30 år har Jon Young og 8 Shields Institute forsket på spørsmålet om hvordan naturnærvær bygges og gis videre. De har funnet ut at folk utvikler naturnærvær så vidt som deres sosiale gruppe tillater. Natursentrert mentoring tufter på dette innsiktet: Mentor og mentee danner et felleskap der naturnærvær får den verdsettelsen som trenges for å trives – som også du vil gjøre.

Et sted ute i naturen, som du velger og oppsøker igjen og igjen, er sentralt for å utvikle ditt naturnærvær. Du får veiledning i dette gjennom mangfoldige øvelser. Dine erfaringer kan du reflektere sammen med meg. Ved å gjenoppleve erfaringene kan du transformere dem og lære dypere leksjoner fra dem. Du bestemmer selv over prosessens dybde og tempo.

Gjennom natursentrert mentoring blir du kjent med dyr, planter og andre naturvesener på ditt sted slik at du bygger opp kontakt med dem. Disse kontaktene sprer seg som en bro over en kløft. Du strekker din hånd og dine sanser ut til dem, og de flytter inn i din bevissthet i form av din voksende kunnskap om naturen. Jo mer du trener dine sanser, jo dypere kunnskapen vil du få. Jo mer du engasjerer deg med naturen, jo skarpere blir sansene dine, jo mer omfattende blir bevisstheten din. Natursentrert mentoring bruker dette forholdet produktivt – vi adresserer begge deler, dine sanser og din naturkunnskap.

Natursentert mentoring: bli kjent med naturelementer og naturvesener (bilde)

Natursentrert mentoring – en reise til personlig utvikling

Mentoringen begynner med en vurdering av ditt nåværende naturnærvær. Slik får vi kjenne ditt ståsted bedre og kan bevisst påbegynne reisen på det punktet som passer best til din situasjon.

Fordelt over åtte steg gjennom året, får du oppgaver og øvelser til å jobbe og leke med på ditt personlige sted i naturen og i hverdagen din, kontinuerlig og i henhold til dine muligheter. Det er en dobbel reise: På sansenes sti, som trener dine evner, og vitens sti, der du utvider dine naturkunnskaper.

Basis
De tre første steg danner basisetappen. Her tar du opp første kontakter og legger grunnlaget for ditt videre naturnærvær. Sansenes sti fører deg til ditt personlig sted, som blir ditt hjem i naturen. Du vil nå ut med alle dine sanser og ta denne verdenen opp i din bevissthet. Du vil også komme i kontakt med den gjennom takknemlighet. På vitens sti introduseres du til dine naboer og slektninger på ditt personlig sted. Du lærer å unngå farer og å søke hva som tiltrekker interessen din. Du vil bli kjent med noen viktige allierte, trærne, og fremfor alt vil du bli kjent med en gammel, holistisk kognitiv metode som går langt utover din rasjonelle forstand.

Fordypning
Fordypningsetappen består av tre ytterligere steg. Her fokuseres det på styrking og intensivering av de unge kontaktstrengene du allerede har knyttet. Sansenes sti trener på alle dine sanser gjennom spesielle teknikker som sporelesning, fuglespråk og ‘jordkunnskap’. Disse teknikkene lar deg inntre i livets naturlige vev og bli med i det. På vitens sti blir du kjent med et antall dyr, fugler og planter som er viktige for deg og ditt miljø. Som med gode venner blir du rask fortrolig med deres unike egenarter.

Integrasjon
De to siste steg danner integrasjonsetappen. Den handler om å konsolidere kontaktnettverket du har utviklet steg for steg, og integrere det permanent i livet ditt. På sansenes sti reflekterer du ulike aspekter i livet ditt, alltid i forhold til den naturlige verden og til menneskene. Du reflekterer også over de enkelte stegene i mentoringen. Du vurderer om og hvordan du vil utvikle alt dette bortenfor mentoringåret. På vitens sti kommer du til å møte to flere klasser av naturvesener. Nøkkelartene som er av avgjørende betydning for deres økosystem, som vil vise deg å se deg selv som en del av et nettverk. Og arvegodsarter som inviterer deg til å omgås med dem helt praktisk som forfedrene gjorde.

Natursentrert mentoring: Naturobservasjon og naturstudier (bilde)

Natursentrert mentoring i praksis

Steg for steg, og omtrent hver sjette uke sender jeg deg en pakke oppgaver via e-post. Dette er rettesnoret som fører deg på begge banene. Spesielle lister med spørsmål om oppgavene hjelper deg med å fokusere på de relevante tingene.

Som regel en gang per steg kontakter jeg deg via e-post for å fasilitere din læringsreise. Når du har spørsmål eller ønsker å fortelle meg noe utenom det, vil jeg selvfølgelig være åpent for det. Når du tror å ha jobbet og lekt nok med et emne, skriver du ned dine erfaringer og sender meg dine svar via e-post.

Sammen med hver ny oppgavepakke vil du motta en individuell og detaljert tilbakemelding om arbeidet du har sendt inn. Ikke forvent korreksjon eller kritikk. Det er ingen rett eller galt med naturnærvær, men mange ulike, personlige måter å holde på med det. Min tilbakemelding skal hjelpe deg med å finne din personlig måte ved å stille ytterligere spørsmål, gi forslag og et annet perspektiv. Selvfølgelig kan personlige temaer også komme i fokus. Avgjørende er alltid hvor du vil reise hen, og oppgaver og tidsplan står bak.

I hvert steg er det inkludert en telefon (skype) samtale, der vi kan kaste lys over bestemte spørsmål mer intensivt enn det ville være mulig per e-post. Om nødvendig kan vi til enhver tid ordne ytterligere samtaler.

Den ettårige mentoringsyklusen avsluttes ved å oppsummere alle erfaringene, ved å «binde knippen» som du kan ta med på din videre reise, enten det er alene eller i en oppfølgingsmentoring. Etter å ha fullført hele syklusen, vil du motta et fullføringsbevis.

Dette er inkludert:

 • Naturesentrert mentoring – hele reisen (12 måneder)

  • Oppgavepakker til alle åtte steg, inkludert spørsmålslister
  • Kontinuerlig prosessfasilitering per e-post
  • Skriftlige, individuelle og detalierte tilbakemeldinger til alle steg (8x)
  • Telefon (skype) samtaler for hver etappe (3x ca. 1 time)
  • Fritt oppstart etter avtale
  • Fullføringsbevis etter fullført mentoringsyklus (alle steg)
    
  • Pris: kr. 8.450,-

  NB! Nødvendige tekstkilder på engelsk må skaffes fra eksterne leverandører.

 • Naturesentrert mentoring – én etappe (4 måneder)

  • Oppgavepakker til tre steg (basis- eller fordypningsetappe) eller to steg (integrasjonsetappe), inkludert spørsmålslister
  • Kontinuerlig prosessfasilitering per e-post
  • Skriftlige, individuelle og detalierte tilbakemeldinger til hver steg (3x or 2x)
  • Telefon (skype) samtale (1x ca. 1 time)
  • Fritt oppstart etter avtale
  • Fullføringsbevis etter fullført mentoringsyklus (alle tre etapper / åtte steg)
    
  • Pris: kr. 3.359,-

  NB! Nødvendige tekstkilder på engelsk må skaffes fra eksterne leverandører.

 • Ekstras

  • Forlengring (kr. 450,-)
   per steg som blir fullført senere enn seks uker etter regulær slutt
  • Telefonsamtale i tillegg (kr. 450,-)
   (skype, 1x ca. 1 time)
  • Oppfølgingsmentoring (pris etter avtale)
   etter fullført mentoringsyklus eller lignende program
 • Mentoringprofil

  Personlig utvikling og naturnærvær er viktig for deg. Du er beredt til å bli involvert i noe nytt og til å etterlate slitte vaner. ‘Dirt time’ ute i naturen, men også refleksjon og studietid ved pulten hører til mentoringen. Du bestemmer selv hvor mye tid du vil bruke på den. Ved å investere fra to timer i uken kan det oppnås gode resultater. Ikke selve tidsbruk, men kvaliteten du legger inn i tiden, er avgjørende for å lykkes. Programendringer forbeholdt.

BOOK NÅ

Natursentrert mentoring: forstå naturens sykler (bilde)

Les mer om:

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt: